Laatste nieuws


 01-09 | Domein- en stroomprijzen

Helaas worden wij sinds enkele maanden geconfronteerd met een sterke stijging van enerzijds de stroomprijs en anderzijds de inkoopprijs van domeinnamen. Het eerste als gevolg van de historisch hoge energieprijzen, het andere als gevolg van de steeds zwakkere euro ten opzichte van de dollar. Waar 1 euro tot voor kort tussen de 1,2 en 1,4 dollar waard was hebben beide munten momenteel dezelfde waarde, 1 euro is dus 1 dollar waard. Hierdoor is de inkoopprijs van internationale tld's op korte tijd met ruim 30% gestegen. Daar bovenop heeft ICANN - de uitgever van internationale tld's - de prijzen wederom geindexeerd.

Vermits we voor vele tld's met kleine winstmarges werken zien we ons genoodzaakt de prijs van de dollar gerelateerde extensies (.com, .net, .org, .biz, .info) bij te stellen naar de huidige marktconforme tarieven. Voor niet-dollar gerelateerde extensies wijzigt de prijs niet. Op https://123-webhost.net/domeinnaam-registreren.php kan u een overzicht vinden van de actuele tarieven.

Met betrekking tot de stroomprijs laat het Dataplace Nedzone datacenter (waar onze servers zijn ondergebracht) weten voor het vierde kwartaal 98,5 cent per kWh aan te rekenen. Eerder werd nog uitgegaan van ca. 50 cent per kWh. Vorig jaar december was dit nog 18 cent, ofwel een meer dan vervijfvoudiging op 8 maanden tijd!

Tot nog toe hebben we de hogere stroomprijs niet doorberekend naar de eindklant, doch indien de prijs op het huidige hoge niveau blijft zal vanaf november 2022 voor bestaande en nieuwe vps'en en dedicated servers een tijdelijke stroomtoeslag gelden, berekend op het aantal CPU-cores dat is toegekend aan de vps of server. De prijs van shared hostingpakketten wijzigt niet.

Het spreekt voor zich dat we deze kosten zullen beperken tot het strikt noodzakelijke en de stroomtoeslag deels of zelfs volledig komt te vervallen indien de stroomprijs weer naar een aanvaardbaar niveau daalt.

 31-08 | Looptijd SSL-certificaten
SSL-certificaat

Voortaan is het niet langer mogelijk SSL-certificaten met een looptijd langer dan één jaar te bestellen. Dat is het gevolg van een beslissing van Apple om in hun Safari-browser SSL/TLS-certificaten die langer geldig zijn dan 13 maanden niet meer te accepteren. Ook Google (uitgever van de Chrome browser) en Mozilla (uitgever van de Firefox browser) hebben aangekondigd certificaten met een langere looptijd niet meer te gaan ondersteunen.

De reden zou zijn dat hierdoor de periode van misbruik korter wordt, wanneer een certificaat wordt gestolen. De maatregel geldt voor alle nieuwe certificaten die worden aangevraagd na 31 augustus 2020. De verandering heeft dus geen betrekking op certificaten die zijn aangevraagd voor 1 september 2020, deze blijven in alle browsers werken tot de looptijd verstreken is. Uw bestaande certificaat dient dus niet worden vervangen indien het nog langer dan één jaar geldig is.

Alle bestaande SSL-certificaat abonnementen van 2 jaar worden op hun einddatum automatisch omgezet naar 1 jaar.

 27-07 | iPhone/iPad-foutmelding
ICANN

Krijgt u op iPhone of iPad een 'serveridentiteit niet gecontroleerd'-foutmelding? Dan wijst dat erop dat u SSL hebt ingesteld bij de eigenschappen van het emailadres in iPhone/iPad zonder gebruik te maken van de secure mailserver van uw hostingpakket. De ingevulde hostnaam komt dan niet overeen met de hostnaam uit het SSL-certificaat op onze mailserver.

Voorheen kon dit worden omzeild door aan te geven dat u het servercertificaat vertrouwde, maar steeds vaker hebben mailprogramma's deze mogelijkheid niet meer en krijgt u een foutmelding zodra het SSL-certificaat op onze mailserver wordt hernieuwd (iedere 2 jaar en vanaf 2022 jaarlijks).

In het kennisbank-artikel op https://www.123-webhost.net/kennisbank/index.php?article=201 kan u meer informatie terugvinden en hoe u deze melding nu en in de toekomst kan voorkomen.

Oudere berichten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Klantenpaneel login

Laatste nieuwsAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.